Karen Hamaker-Zondag

Karen Hamaker-Zondag

Karen Hamaker-Zondag is een internationaal bekend astrologe en leidt de Academie voor Toegepaste Astrologie. Ze schreef meer dan 35 boeken, publiceert o.a. in Mantra, Paravisie en Jaarboek Symbolon. Ze is verbonden aan buitenlandse scholen, o.a. in Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten. Naast de astrologie-opleiding verzorgt ze ook een opleiding Symbolische psychologie op basis van C.G. Jung, en is ze parttime verbonden als researcher en adviseur van Dasym Investment Strategies.

Websites: www.asfaloth.nl en www.karenhamakerzondag.com

Horoscopen, astrologische cycli, en stormachtige tijden

Astrologie is een fantastisch middel om een dieper inzicht te krijgen in achterliggende tendensen en dynamieken in de wereld van politiek, macht en geld. Wanneer je astrologie combineert met zowel historische kennis als kennis van financiële instrumenten als geldverruiming (quantitative easing), ga je zien in wat voor storm we beland zijn. Politiek en centrale banken halen alles uit de kast om een welhaast onontkoombare nieuwe crisis te voorkomen, van negatieve rente tot en met de strijd tegen contant geld, allemaal maatregelen met veel grotere consequenties dan we denken. In deze dubbele lezing gaan we de nieuwste ontwikkelingen bekijken vanuit politiek, financieel, economische en vooral natuurlijk astrologisch perspectief.

Wat is er wérkelijk aan de hand, en waar staan we nu? Een lezing vol eye-openers!