Sprekers 2019

U zult op ons congres allerlei invalshoeken tegenkomen, gepresenteerd door zowel bekende astrologen als aankomend nieuw talent dat de moeite waard is om te beluisteren.

Tineke Boogaarts

Tineke Boogaarts is al meer dan 20 jaar gepassioneerd verbonden met de planeten. Vanuit haar studie orthopedagogiek, ervaringen in het onderwijs en door vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp en Coöperatie Laatste Wil kijkt ze met een praktische en brede blik. Ze analyseert de energie die ontstaat wanneer in een consult een verbinding wordt gelegd tussen de voorbereide horoscoop (papier) en de levende persoon die tegenover de astroloog komt te zitten. In de astrologie leren we de duiding; in een consult komt de trilling van astroloog en cliënt erbij. Klant én astroloog kunnen geraakt worden, het consult wordt voor beiden zinvol. Dat gaan we vanuit diverse kanten belichten. Website: https://noordknoop.nl/

Karen Hamaker-Zondag

Karen Hamaker-Zondag zit al een halve Uranus-ronde in het vak, en geeft op HBO-niveau les aan de Academie voor Toegepaste Astrologie, naast Jungiaanse psychologie. Ze schreef meer dan 35 boeken, publiceert artikelen en is internationaal een geliefd spreekster. Ze doet ook op basis van astrologie onderzoek voor het bedrijfsleven. We kunnen de astrologie met allerlei vakgebieden verbinden, maar hoe zit het met hoe wij zelf met de astrologie verbonden zijn? Wat betekent astrologie eigenlijk voor je? Welke complexen en projecties kunnen we er op uitleven? Maar ook: hoe kan de verbinding met astrologie ons verbinden met onze innerlijke spiritualiteit? www.asfaloth.nl en www.karenhamakerzondag.com

Liz Hathway

Liz Hathway heeft haar MA Cultural Astronomy & Astrology, is astroloog in hart en nieren en heeft een praktijk. Ze is de oprichtster van de populaire weblog www.astrologieblog.nl en van de gelijknamige Facebook Groep. Duizenden jaren patriarchaat lieten een gebrek aan respect voor het vrouwelijke en de aarde zien. Uranus in Stier daagt ons uit de materie te bezielen. De ster Regulus is naar de Maagd verschoven en het Watermantijdperk roert zich. Dat zet de Maagd en de Waterman op de voorgrond, twee als mens gesymboliseerde tekens. Wat heeft dit te betekenen? Aan de hand van een reeks horoscopen trekt Liz lijnen vanuit de ruimte om astrologie in verbinding met de aarde te brengen.

Martien Hermes

Martien Hermes is sinds 1994 intensief bezig met het onderzoek naar de klassieke bronnen van de astrologie en is actief meer bekendheid te geven aan de hellenistische astrologie, o.a. met zijn boek ‘Bewegen en bewogen worden’ (2015) . Hij schreef nog meer boeken (nieuwe zijn in voorbereiding) en hij geeft lessen, lezingen en consulten. In deze lezing neemt hij ons mee naar een aantal tamelijk revolutionaire methoden en technieken van Vettius Valens (geboren 119 AD) en hij zal aan de hand van voorbeelden laten zien hoe belangrijk deze oude technieken voor een hedendaagse radixduiding kunnen zijn. Website: https://www.martienhermes.com/

Johan Ligteneigen

Johan Ligteneigen houdt zich sinds 1976 bezig met de astrologie, schreef voor het blad Sagittarius van Gieles en publiceerde verschillende boeken op het gebied van de astrologie met een accent op vaste sterren en de klassieke astrologie. Newcomb is het door hem ontwikkelde astrologieprogramma waarin ook de vaste sterren zijn opgenomen, inclusief grafische voorstellingen. In zijn lezing gaat hij in op het verschil tussen de tekens en de constellaties. Hij concentreert zich op deze laatste, samen met vaste sterren, waarbij hij aan de hand van praktische voorbeelden laat zien hoe je ze kunt gebruiken in de duiding en in de voorspellende astrologie. Website: http://home.kpn.nl/jligteneigen

Herman van Roey

Herman Van Roey is met verschillende vormen van astrologie bezig geweest, o.a. de psychologische astrologie, de logaritmische tijdschaal van A.T. Mann, Arabische, Middeleeuwse en Hellenistische astrologie. Hij heeft zijn hart verloren aan de klassieke astrologie. Hij is alle vormen blijven beoefenen. Deze avond zal Herman de zaal meenemen in een nuchtere, doordachte aanpak van de uurhoekastrologie, waarin de meeste vragen tot en met de meest abstracte onderwerpen behandeld worden. De vaak héél concrete betekenis van planeten, aspecten, waardigheden enz. zoals gebruikt in uurhoekastrologie kan je ook andere vaak letterlijke betekenissen in de radix ontsluiten! Website: http://www.hervaro.be

Eg Sneek

Eg Sneek onderzoekt sinds 1982 planeetaspecten en prenatale ontwikkeling. Planeetaspecten in de 10 siderische maanomlopen van de zwangerschap zijn van betekenis voor de eerste 70 levensjaren van de mens. Als aspecten in de prenatale ontwikkeling van de mens samenvallen met de progressies van de ander, geeft dat een bijzondere verbinding. Ook spelen eclipsen een belangrijke rol: er zijn altijd twee zoneclipsen tussen de conceptie en de eerste drie maanden na de geboorte. Software om hiermee aan de slag te gaan is opgenomen in het programma Planetdance van Jean Cremers. Eg Sneek doet meer onderzoek, o.a. naar kunstenaars. Website: www.astroarts.punt.nl

Adrie van der Ven

Adrie van der Ven is astroloog, therapeut en tevens docent natuurgeneeskunde bij de Silverlinde. Zijn laatste boek is ‘Van Akasha tot Zout’. Het endocrien systeem beïnvloedt je fysiek-gevoelsmatig functioneren; de beleving van je gevoelens hangen sterk samen met het hormonale systeem. Adrie zal de schildklier, de hypofyse, pancreas, bijnieren en de geslachtsklieren belichten in relatie met hun heerser en aan de hand van voorbeelden. Hij geeft achtergronden en hun reële mogelijkheid tot herstel. De horoscoop geeft die mogelijkheden weer, want in de bewegende cirkel van 360 graden ligt een uniek evenwicht of andere oplossing verscholen waaruit de verlossing komt. Website: www.adrievanderven.nl

Dorien de Vries

Dorien de Vries is therapeut, coach en systeemtherapeut sinds 1989. Het contact met jezelf en anderen is voortdurend een zoektocht naar verbinding,  kracht, liefde, strijd, harmonie, uitdaging en inspiratie … werken aan herstel van balans komt voort uit een verlangen naar een beter leven. Relatie coaching begint vaak met een individueel gesprek. Het zijn de huizen die een beeld geven over de relatie met jezelf. Welke zijn in balans of vragen om bewustwording? Waar ligt de onbewuste pijn en waar zijn er uitdagingen. Aan de hand van voorbeelden laat Dorien zien hoe dit alles doorwerkt in relaties en hoe je kunt groeien door relaties of beter; los kunt laten. Website: https://www.doriendevries.com/

Marcel Zwart

Marcel Zwart is astroloog en tarotist en laat zien dat de combinatie van de twee disciplines heel vruchtbaar is. Je kunt de systemen niet één op één op elkaar leggen, wat hij zal laten zien. Maar ze vullen elkaar perfect aan: de tarot is een zinvolle aanvulling op een astrologisch consult. Marcel zal laten zien hoe beide systemen zich ontwikkelden en wat de overeenkomsten en de verschillen tussen beide zijn. Hij gaat in op vragen als hoe oud de tarot eigenlijk is en waarom in de tarotliteratuur vaak naar de astrologie wordt verwezen, maar andersom nauwelijks. Marcel heeft een praktijk en geeft ook les in zowel astrologie als tarot.

Vrijdagavond programma – Jean Cremers

Jean Cremers programmeert al vanaf 1983 computers en heeft voor astrologen het programma PlanetDance ontworpen dat hij gratis ter beschikking stelt en dat te downloaden is van zijn website: klik HIER.

Vrijdagavond is Jean speciaal aanwezig om aan ieder die daar belangstelling voor heeft zijn programma toe te lichten en te laten zien hoe je er mee kunt werken.