Sprekers 2018

Sprekers van 2018

U zult op ons congres allerlei invalshoeken tegenkomen, gepresenteerd door zowel bekend astrologen als aankomend nieuw talent dat de moeite waard is om te beluisteren.

Tienka Atema

Tienka Atema volgde opleidingen o.a. bij Karen Hamaker, Lee Lehman en Deborah Houlding en doceert nu aan de School of Traditional Astrology, heeft een eigen praktijk en geeft, op aanvraag, workshops, lezingen en les in uurhoekastrologie. In de astrologie hebben we het vaak over “sterke ”en “zwakke ”planeten. Maar wat betekent dat? In de klassieke astrologie maken we onderscheid tussen kracht, de plaatsing in een huis, en waardigheid, de plaatsing in een teken. In deze lezing gaan we, aan de hand van voorbeelden, kijken naar de werking van die planeten: hoe werkt een planeet uit in eigen teken en wat kunnen we verwachten van een planeet die in val of in verbanning staat? En welke rol spelen de huizen daarbij? Tienka’s website is www.astrologiepraktijk.nl; haar email: tienka.atema@gmail.com

Darby Costello

Darby Costello is meer dan half haar leven astrologe en deel van alle lagen van de astrologische gemeenschap in de wereld. Ze heeft les gegeven aan verschillende scholen en is internationaal een geliefd spreekster, schrijft boeken en heeft haar Master in Cultural Astronomy and Astrology. Pluto loopt nu tien jaar door Steenbok, Neptunus acht jaar door Vissen en Uranus jarenlang in Ram. We zijn gewend aan de wereld zoals die door deze planeten ‘beschreven’ wordt, maar we zijn er niet gelukkig mee. We kunnen ons hulpeloos voelen wanneer we zien hoe ‘anderen’ onze planeet en onze cultuur verwoesten. We gaan kijken hoe we, door te navigeren op de sterren, we ons meer richting creatie in plaats van destructie kunnen bewegen.

Jan Willem van Doorn

Jan Willem van Doorn studeerde wis- en natuurkunde, econometrie en sterrenkunde, en daarnaast Sanskriet, Advaita Vedanta, Vedische wiskunde en Vedische astrologie, waarin hij Master is. Hij geeft lezingen, cursussen en workshops, en heeft een astrologische praktijk. Astrologie gaat over verleden, heden en toekomst in een eindeloze cyclus van oorzaak en gevolg. De Vedische astrologie geeft op een unieke wijze antwoord op de meest praktische vragen van ‘toen en nu’. Een jarenlange studie van de klassieke Vedisch astrologische werken heeft tot verrassende inzichten geleid die uiterst bruikbaar zijn in de wereld van vandaag. In de lezing zullen we hier interessante voorbeelden van geven. jan.willem.van.doorn@planet.nl

Karen Hamaker-Zondag

Karen Hamaker-Zondag zit al meer dan 40 jaar in het vak, en geeft vanuit Asfaloth BV astrologieles aan Stichting Achernar en op HBO-niveau aan de Academie voor Toegepaste Astrologie, en Jungiaanse psychologie aan Stichting Odrerir. Ze schreef meer dan 35 boeken, publiceert artikelen, en is een geliefd spreekster in binnen- en buitenland. Karen is daarnaast hoofdredactrice van tijdschrift MANTRA (www.tijdschriftmantra.nl)
Karen doet ook op basis van astrologie onderzoek voor het bedrijfsleven en analyseert tendensen in maatschappij en wereld, mede op basis van de astrologie. Ze ontwikkelde een cursus Wereldbepalende Machtsstructuren op basis van meer dan 25 jaar onderzoek hiernaar, en geeft in deze lezing een beeld van waar we anno 2018 in de wereld staan, geïllustreerd aan cycli en horoscopen. Websites: www.asfaloth.nl en www.astrologiecollege.nl

William de Rijcke

William de Rijcke is arts, is van jongs af aan ook geboeid door mythologie en heeft daar veel lezingen over gegeven. Tijdens een lezing ontmoette hij een astroloog die hem op het pad van de astrologie zette. Hij ging ermee aan de slag en zocht ook naar samenhangen van de astrologie met allerlei andere disciplines. Hij vond er veel, waaronder het gebied van de astrogenetica. Dit woord komt van Maurice Cotterell die in de oorlog marconist was en vaststelde dat radio-emissies tijdens bepaalde perioden verstoord werden. Na de oorlog studeerde hij astrofysica, en bekeek de verstoorde periodes. Hij ontdekte dat die aardig overeenkwamen met de sterrenbeelden. Hij sprak bovendien met Gilbert (Astrologie bij de Maya’s) en Robert Bauval (het Orion Mysterie).

Irma Schogt

Irma Schogt is financieel astrologe, marktanalist en voormalig valutahandelaar ABN Bank. Ze is AVN-erkend astrologe en studeerde in 2015 ook af aan de internationale “Merriman Market Timing Academy” in Michigan, VS. Na 8 jaren van harde aspecten (2008-2016) met veel uitdagingen en tegenslag, volgen de jaren 2017-2020. Geokosmisch is dit de “Grote Bijstellingsfase” voor het stelsel van geld op de wereld. Er is behoefte aan verandering van de maatschappelijke structuren, de vraag groeit: het grote voorbereiden kan deze jaren beginnen. Wat betekent het voor de waarde van ‘ons’ geld, aandelenmarkten, valuta’s, goud en zilver? Irma Schogt belicht de actuele situatie van april 2018 en geeft enige vooruitzichten vanuit financieel-astrologisch perspectief. Irma’s website: www.markettiming.nl

Han van Straaten

Han van Straaten is astroloog, econoom en talentencoach, adviseert bedrijven en organisaties en geeft consulten, cursussen en lezingen. In de 21e eeuw komt zowel een enorme informatiestroom als een enorme stroom nieuwe hemelobjecten op ons af. In deze lezing zal onderzocht worden of de centauren Cheiron, Pholus en Nessus een ruimere invloed hebben dan alleen de persoonlijke horoscoop. In hoeverre zijn invloeden van deze centauren terug te vinden in landenhoroscopen, bedrijven of klimaatveranderingen? Worden politieke leiders (onbewust) beïnvloed door deze centauren? Vinden we ze terug in grote natuurrampen? Ook wordt de vertaalslag gemaakt naar de betekenis hiervan voor de persoonlijke horoscoop. Website: www.astro-econoom.nl

Atie Kaper

Atie Kaper heeft opleidingen astrologie bij Achernar en Jungiaanse psychologie bij Odrerir gedaan. Ze heeft tevens de docentenopleiding Raja Yoga gevolgd en ervaring opgedaan met dansexpressie en lichaamswerk. Atie heeft inmiddels al meer dan vijfentwintig jaar een eigen praktijk en geeft daarnaast les, lezingen en workshops. Vanuit deze achtergrond – en met name de ervaring vanuit haar praktijk – heeft Atie veel inzicht gekregen over de rol van Saturnus in onze samenleving en ons persoonlijk leven.
Want de wereld zijn wijzelf, en wij resoneren op deze sterk veranderende wereld. De manier waarop wij omgaan met onze eigen verantwoordelijkheid en met onze schaduw is daarin heel bepalend.
Saturnus in onze geboortehoroscoop geeft inzicht in onze mogelijkheden en beperkingen om met een veranderende wereld om te gaan.En als wij een positievere wereld willen krijgen met meer persoonlijke diepgang, dan zullen we gewoon bij ons zelf moeten beginnen.
Website: www.atiekaper.nl

De congresleiding is Atie heel dankbaar dat ze last minute de plaats wilde innemen van Adrie van der Ven, die plotseling wegens een operatie moest uitvallen. We wensen Adrie een snel herstel toe!

Vera Verhagen

Vera Verhagen is astrologe, en was sociaal psychologisch onderzoeker aan de UvA en is gepensioneerd leerkracht. Ze is gespecialiseerd in geoastrologie d.w.z. de drie manieren waarmee we de planeten uit de horoscoop kunnen projecteren over de aarde. Al jaren volgt ze het wereldgebeuren en de geschiedenis om te kijken welke planeetlijnen bepaalde gebieden op aarde gevoelig maken voor specifieke gebeurtenissen. Zij schreef daarover diverse artikelen in Symbolon. In deze lezing staat de Uranus – Pluto Cyclus centraal: waar en wanneer vormt de neiging om voor God te spelen, uitgedrukt in ideologie, technologie en het aanverwante machts(mis)bruik, de aanzet tot manifest transformerende ontwikkelingen. Deze toepassing van geoastrologie kan een dieper inzicht in dergelijke processen bieden!

De Grote Astro-Quiz

Avondprogramma: De Grote Astro-Quiz o.l.v. Karen Hamaker-Zondag.

Met speelse vragen, humor en een knipoog gaan we in een Astroshow onze astrologische kennis testen, van basiskennis en basisduiding tot gekke weetjes, van geschiedenis tot kunst. En we gaan met een extra accent op muziek.

Geen probleem als je iets niet weet: je kunt ook een gokje wagen en met je tafelgenoten overleggen.

Iedereen kan meedoen en er zijn leuke prijzen te winnen: hoofdprijs is een Persoonlijke Astrologische Agenda voor een jaar naar keuze, de 2e en 3e prijs zijn een boekenbon. En: het is ook nog eens heel leerzaam. Dus: komt dat zien, lach en leer!