Karen Hamaker-Zondag

Karen Hamaker-Zondag

Karen Hamaker-Zondag is een internationaal bekend astrologe en leidt de Academie voor Toegepaste Astrologie. Ze schreef meer dan 35 boeken, publiceert o.a. in Mantra, Paravisie en Jaarboek Symbolon. Ze is verbonden aan buitenlandse scholen, o.a. in Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten. Naast de astrologie-opleiding verzorgt ze ook een opleiding Symbolische psychologie op basis van C.G. Jung, en is ze parttime verbonden als researcher en adviseur van Dasym Investment Strategies.

Websites: www.asfaloth.nl en www.karenhamakerzondag.com

Horoscopen, astrologische cycli, en stormachtige tijden

Astrologie is een fantastisch middel om een dieper inzicht te krijgen in achterliggende tendensen en dynamieken in de wereld van politiek, macht en geld. Maar het wordt een nog veel krachtiger instrument wanneer je het combineert met niet-astrologisch cyclusonderzoek en met historische kennis en kennis van financiële instrumenten zoals quantitative easing. Juist de combinatie van niet-astrologische feiten en cycli enerzijds met de astrologische cycli en horoscopen anderzijds laat ons pas écht zien in wat voor storm we beland zijn.

In deze dubbele lezing gaan we met die kennis kijken naar een aantal horoscopen die belangrijk zijn voor de ontwikkelingen in de wereld. Van de oerhoroscoop van het beurswezen en het presidentschap van de ECB tot aan de ontwikkelingen rond Amerika en China. Wat is er wérkelijk aan de hand en waar staan we nu? Een lezing vol eye-openers!